Bezpieczny Dolnoślązak

Co raz częściej mówimy o bezpieczeństwie w sieci i ochronie swoich danych osobowych zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich czasie jakim jest pandemia koronawirusa i zdalne nauczanie. Ochrona danych osobowych w sieci to nie tylko nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania, nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł czy niewchodzenie na podejrzane strony. To również skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym oraz jego stała aktualizacja oraz regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp.
W celu pogłębienia wiedzy i dalszej edukacji nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak", którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a celem programu jest nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami zapewniającymi bezpieczeństwo.
Tegoroczna edycja kładzie największy nacisk na ochronę danych osobowych w Internecie ale poza tym obszarem będą wybrane dodatkowe działania związane z bezpieczeństwem naszym i naszych bliskich w otaczającym nas świecie.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się w realizację tego programu oraz śledzenie naszych działań na stronie szkoły oraz na szkolnym facebooku oraz do obejrzenia spotu zapowiadającego tegoroczną edycje programu „ Bezpieczny Dolnoślązak" 2021.
https://youtu.be/NSpKos4nfZI
https://www.youtube.com/watch?v=NSpKos4nfZI&feature=emb_logo

Koordynator projektu: Katarzyna Gendasz.