Informacje dla kandydatów do SP

1.Rodzice kandydatów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuñw Dzierżoniowie składają następujące dokumenty:

    1. a)do 15 maja każdego roku:

 

  • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły;
  • wypełniony Kwestionariusz osobowy.

 

  1. b)po ogłoszeniu listy przyjętych uczniów, w maju – w terminie od 20 maja do końca maja:

 

  • zamówienie na stroje szkolne;
  • dwa zdjęcia do legitymacji;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • bilans sześciolatka;
  • inne dokumenty i zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka (jeśli takie posiadają).

 Ankieta dla kandydata > Kliknij aby pobrać <