Zachowanie

Naruszenie cudzej prywatności (-5)

100 procentowa obecność bez spóźnień okresowo (20)

Agresja fizyczna i słowna (-20 do -5)

Aroganckie lub wulgarne słownictwo (-10 do -1)

Brak obuwia zmiennego ( -2)

Czynny udział w organizacji akademii apelu (-5)

Lekceważący stosunek do innych osób (-5)

Niekulturalne zachowanie plucie , śmiecenie (-2)

Nieobecność nieusprawiedliwiona, ucieczka (-5)

Nieuczciwość , kłamstwo , oszustwo, ściąganie (-50 do -10)

Niewłaściwe zachowanie w sklepiku, na stołówce (-5)

Niewłaściwy/właściwy strój, wygląd (-2 do 2)

Niewykonanie polecenia nauczyciela( -10 do -1)

Niszczenie rzeczy innych osób, otwieranie szafek innych osób (-15 do -2)

Niszczenie sprzętu umeblowania budynku (-15 do -2)

Pełnienie funkcji szkolnej, okresowo (-10 do 10)

Pomoc kolegom w nauce w trudnych sytuacjach ( 1 do 10 )

Pomoc w organizacji imprezy klasowej, szkolnej (-5 do 5)

Porządek w szafce w szatni semestralnie (-3 do 3)

Praca na rzecz klasy (1 do 5)

Praca na rzecz szkoły(1do 5)

Przeciwstawienie się przejawom wulgarności, brutalności (1 do 5)

Przeszkadzanie na lekcji ( -1 do -10)

Przygotowanie się do zajęć (-1 do 1)

Przygotowanie się do zajęć na koniec okresu (1 do 10)

Samowolne opuszczenie budynku lub terenu szkoły (-20)

Spóźnienia (-2)

Stosownie podstawowych zasad kultury osobistej (-20 do 20)

Udział w kole zainteresowań semestralnie ( -5 do 5)

Udział w konkursie ( 1 do 50 )

Udział w słówku (-5 do 5)

Używanie telefonu komórkowego lub innych sprzętów elektronicznych ( -10 )

Wszystkie nb usprawiedliwione okresowo ( 15 )

Wybitna postawa na lekcji ( 5 )

Wybitna pozytywna postawa na lekcji ( 1do 10 )

Wywiązywanie się z obowiązków klasowych okresowo ( 1 do 5)

Zachowanie na wycieczkach (-10 do 25 )