Zajęcia wspomagające

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia logopedyczne

godz. 14.25– 15.10

p. Justyna Wojtkowska

Zajęcia z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi/ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (kl. IV-VI)

godz. 14.25– 15.10

p. Ewelina Sobkowiak

Gimnastyka korekcyjna

godz. 12.45– 13.30

p. Katarzyna Gendasz

WTOREK

Rewalidacja

godz. 8.10– 8.55

p. Ewelina Sobkowiak

 

Rewalidacja

godz. 12.45– 13.30

p. Ewelina Sobkowiak

 

CZWARTEK

Zajęcia z elementami

korekcyjno-kompensacyjnymi/ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

(kl. V, VII a, VIII b)

godz. 14.25– 15.10

p. Ewelina Sobkowiak

Zajęcia logopedyczne

godz. 12.45– 13.30

p. Justyna Wojtkowska

PIĄTEK

Zajęcia z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi/ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (kl. VII a i VII b)

godz. 8.10– 8.55

p. Ewelina Sobkowiak