Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej (2020) ->pobierz

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek  ->pobierz

Program Wychowawczy i Profilaktyki  dla szkoły podstawowej ->pobierz

Regulamin świetlicy Szkoła Podstawowa->pobierz

Regulamin stołówki ->pobierz

Regulamin biblioteki ->pobierz

Regulamin używania szafek szkolnych -> pobierz

Procedury Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych ->pobierz

Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w NSPSS ->pobierz

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów