Kadra pedagogiczna

1.

s. Wioletta Malinowska

dyrektor

2.

Beniak Krystyna

wicedyrektor, geografia

3.

Adamus Maria

bibliotekarz

4.

Baderko Rafał

wychowanie fizyczne

5.

Ewelina Sobkowiak

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, pedagog

6.

s. Cichańska Bożena

religia

7.

Danuta Szuwarowska

matematyka

8.

Anna Miśkiewicz

j. angielski,

9

Gendasz Katarzyna

wychowanie fizyczne, przyroda

10.

Juszczak Ewa

j. niemiecki, j. polski

11.

Barbara Ołoszczyńska

wychowawca świetlicy, muzyka

12.

Beata Blicharska

j.polski

13.

Surówka Karolina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjn nauczyciel wspomagającye ,

14.

Marta Kuźniak-Wilk

edukacja wczesnoszkolna,

15.

Leszkowicz Danuta

plastyka, wychowawca świetlicy

16

Jadwiga Jonas

j. polski

17

Anna Rutkowska

matematyka

18

Reformat Ewa

biologia, chemia, fizyka,

19.

Rudnicka Lila

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

20.

Katarzyna Skoczek

j.angielski

21.

Monika Wróbel

technika, informatyka

22.

Justyna Wojtkowska

historia, wos,edukacja dla bezpieczeństwa,logopeda