Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od września 2011r. do grudnia 2012r.

 

W projekcie biorą udział uczniowie klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie i we Wrocławiu. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniowie i uczennice uczęszczają na zajęcia:

 

  •  dotyczące wyrównywania trudności w czytaniu i pisaniu (w tym także dotyczące zagrożenia ryzykiem dysleksji),
  • trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,  
  • zajęcia socjoterapeutyczne / psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • nie zabraknie również zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz uzdolnionych polonistycznie i plastycznie.

 

Dzięki udziałowi w projekcie obie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz programy multimedialne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.