Pracownicy obsługi

Pracownicy obsługi

administracja

p.Anna Piestrak - kierownik gospodarczy

p. Małgorzata Sądej - księgowa

p. Małgorzata Baderko - sekretarka

obsługa

p. Lidia Malinowska

p. Dorota Grygiel

p. Barbara Wojewoda

p.Magdalena Żółkowska

p. Leszek Golański - portier/konserwator