Miesięczny harmonogram

 

 

MIESIĄC MAJ

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SIÓSTR SALEZJANEK W DZIERŻONIOWIE

 • 01 MAJA – Wspomnienie św. Józefa.

 

 • 03 MAJA – Uroczystość NMP Królowej Polski.

                                     231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 • 04 – 05 MAJA – Trzecioteścik kl. III.

 

 • Pierwszy piątek miesiąca dla klas VIII a i VIII b.

                       GODZ. 8.00 Spowiedź św.

               GODZ. 9.00 – Eucharystia.

 

 • 11 MAJA – GODZ. 15.30 – Rada pedagogiczna szkoleniowa.

 

 • 13 MAJAUroczystość św. Marii Dominiki Mazzarello – uroczyste słówko.

 

 • 13 MAJAPoinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniach oceną

                                   niedostateczną.

                                   Zebrania z rodzicami on – line – godzina wyznaczona przez

                                   wychowawcę.

 

 • 24 MAJAUroczystość Maryi Wspomożycielki.

 

 • 24 MAJAEgzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

 

 • 25 MAJA Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

 

 • 26 MAJA – Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego.